Neptun srl

Neptun srl är den inovativa firman av Stefano Bavelloni. Denna firma fortsätter de långfristiga traditioner av den Bavelloni familjen i maskin tillverkning.

Neptun offererar de följande produkter för glas: vertikala CNC maskiner för olik glasprosessering som borring, slipning och gnaging, Horisontala och vertikala tvättmaskiner med miljövänlig återvinning av vattnet. Maskiner för isolerad glas tilverkning med two eller tre rutor.

Mer info i www.neptunglass.com