FeneTech

FeneTech Europe SARL huvudkontor finns i Strassen, Luxemburg. Den grundades för att lättare nå Europeiska kunder för den amerikansk moderfirma FeneTech Inc. och deras avancerade FeneVision ERP produkt familie.

Det är mycket krävande att tillvärka produkter för order. Firmas alla olika funktioner måste fungera ihop efektivt. För att handla allt detta, har FeneTech Inc utveklat FeneVision software produkt familie.
FeneVision har blivit nummer ett produkt I kundnöjdheten inom alla ERP produkter som offererats till order/tillverkning industri – speciellt för glas, fönster och dörrtilverknings industri.

Mer info i www.fenetech-europe.com